+420 733 676 107
Menu

Automatická závlaha fotbalového hřiště

Pro vaše fotbalové hřiště rádi připravíme automatický systém zavlažování, který tvoří systém 24 postřikovačů. Toto řešení přináší nesporné výhody!

 • Až o 60 % nižší spotřeba vody oproti běžným přenosným a mobilním zařízením
 • Zkrácení doby potřebné k samotnému zavlažování
 • Jednoduchá obsluha – žádné přenášení postřikovačů a přetahování těžkých hadic

 

Proč právě systém 24 postřikovačů?

Ekonomicky výhodné řešení

 • Optimální překrytí polí
 • Není potřeba instalovat čerpadlo s velkým výtlakem ani potrubí s velkým průměrem

Možnost přizpůsobit závlahovou dávku pro dílčí části hřiště

 • Pokud je potřeba některou část hřiště zavlažit více, jednoduše bude pro vybrané sekce nastaven delší čas závlahy

Hřiště lze využívat celý den bez omezení

 • Závlaha probíhá v nočních hodinách

 

Postřikovače K-rain PRO SPORT a Signature 7500 s trojtryskou

 • Hlavní tryska zajišťuje distribuci vody do vzdálenosti až 23 metrů, dvě menší trysky doplňují závlahu tak, aby rovnoměrnost byla dokonalá po celém poloměru dostřiku postřikovače.
 • Instalován je pouze jeden model postřikovače. Postřikovač K-Rain PRO SPORT i Signature 7500 umožňují jak výsečový, tak kruhový režim s plynulým otáčením.

 

ZDROJ VODY

Zdrojů vody pro zavlažování je hned několik, některé jsou bezproblémové, jiné jsou pro automatickou závlahu méně vhodné. Voda pro systém musí být čistá, před vstupem do systému se filtruje. Větší znečištění vody negativně ovlivňuje provoz systému, zvláště biologické znečištění je problém.

Možné zdroje vody:

 • Studna, vrt – limitujícím faktorem je množství vody k okamžitému odběru. Některé kopané studny jsou svojí vydatností a zásobou vody schopny přímo zásobovat automatický závlahový systém. V ostatních případech je nutné zajistit akumulaci vody v nádrži. Minimální velikost nádrže je 25m³. Objem odpovídá minimální denní závlahové dávce 3mm.
 • Potok, řeka – problém s množstvím může nastat u menších potoků, složitější je ale samotné jímání vody. Je potřeba břehový jímací objekt tak , aby bylo zajištěno čerpání vody bez drobných plavenin a písku. Odebírání vody z vodoteče musí být povoleno správcem toku.
 • Otevřená nádrž, stojatá voda – často se jedná o nevhodný zdroj vody, který obsahuje velké množství zelených řas, které jsou pro běžné filtry neřešitelným problémem. Při použití biologicky znečištěné vody je potřeba řešit filtraci zcela jiným, podstatně složitějším a dražším způsobem.
 • Vodovod – jediným, ale zcela zásadní problém je cena vody.

 

Detailnější informace naleznete v našem letáku
nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 733 676 107, popř. e-mailem F.Safranek@post.cz