+420 733 676 107
Menu

Otázky a odpovědi

Z čeho se skládá zavlažovací systém?

Podzemní část automatického závlahového systému se skládá z potrubního rozvodu, výsuvných postřikovačů a elektroventilů. Vše je rozděleno do několika sekcí. Nad zemí se nachází řídící jednotka a srážkové čidlo.

Jaké zdroje vody jsou vhodné pro zavlažovací system?

Jako zdroj vody je možno použít studnu, břehovou studnu v závislosti na vodním toku, vrt, vodní jímku nebo kombinaci zdrojů a vodovodní řad. Vše je závislé na mohutnosti zdroje a typu závlahy.

Jakým způsobem zazimujeme zavlažovací system?

Je potřeba provést odvodnění systému po skončení sezóny. Provádí se tlakem vzduchu z připojeného kompresoru. Prodlouží se tak životnost systému. V rámci záruky provádíme podzimní zazimování i jarní uvedení do provozu.

Kdy a jak často zavlažujeme?

Délka a čas závlahy závisí na klimatických podmínkách dané lokality. Obvykle zavlažujeme 3x týdně nejlépe ve večerních a brzkých ranních hodinách. Délka zavlažovacího cyklu závisí na druhu použitých postřikovačů.