+420 733 676 107
Menu

Závlaha trávníku & financování

Voda je základ života. I trávník má své „stravovací návyky.“

Vysoké nároky na vodu vyplývají u trávníků zejména díky jeho vysokému vypařování povrchem organismu o hodnotě až 800 litrů vody/ rok/ m². Dále pak trávník potřebuje dostatek vody díky odparu vody z rostlin v podobě páry (evapotranspiraci) v rozmezí 2-6 litrů na 1m2 denně.

Kdy je potřeba trávník zavlažovat?
Prakticky nejvhodnější dobou zavlažování je, když trávník začíná uvadat. Za předpokladu intenzivní udržby, (tj. dostatek minerální výživy, absence chorob, atd.) uvadání poznáte tak, že se listy trávy nevracejí po chůzy tak jak jste zvyklí. Tento stav značně závisí na produktovém složení trávníku, výšce pravidelného sečení, obsahu a objemu písku ve vegetační vrstvě a hlavně na teplotě vzduchu. Při teplotě vzduchu pod 20 °C 1 m² trávníku spotřebuje 1-2 litry vody, při teplotě vzduchu 30 °C 4-6 litrů vody a při teplotě vzduchu nad 35 °C trávník spotřebuje víc jak 7 litrů vody na m².

Množství závlahy a její četnost je závislá rovněž na stáří a kvalitě trávníku.

Automatické závlahové systémy
Bez automatické závlahy je udržení trávníku v dobré kondici velmi obtížné a bez pomoci přenosných postřikovačů téměř nereálné. Ruční nebo snad řekněme manuální zavlažování trávníku je nejen velmi náročné na čas a také množství spotřebované vody, neboť je dokázáno, že automatická závlaha ušetří až 60% vody a energií! při vší snaze je nerovnoměrné s možností chyby nezavlaženého úseku. A tato chyba může zejména po přihnojení trávníku způsobit lokální poškození trávníkové plochy (spálení organismu trav). Rekonvalescence trávníku poškozeného spálením hnojivem trvá i několik týdnů v závislosti na stupni poškození.

„Všechno je o penězích”, a pravdou je, že realizace automatických závlah na klíč je finančně náročná.

Kalkulace rozpočtu se skládá z ceny komponentů a montážní práce systému, transportu a jiných drobných nákladů. Cena za kompletně provedené montážní práce vychází nejčastěji z ceny všech užitých komponentů a to v poměru 1:1, mnohdy i více. A právě tento poměr ceny dělá z tak užitečné a potřebné součásti zahrady jako jsou automatické závlahy mnohdy obtížně dostupný prvek.

Ale pokud se tuto investici podíváme z jiného hlediska, zjistíte, že nejde vůbec o drahou investici. Vždy bychom měli počítat, že jde o investici minimálně na 20let, uvedené ceny jsou vždy kalkulace materiál+práce+doprava! Kalkulace je vypočítána ze standardního rozložení zahrady bez anomálií.

Malá zahrada s drobnou výsadbou pro kapkovou závlahu, zdroj vodovodní řád
300 m² = 70 000 Kč + DPH
investice do 1 m² za 233Kč / m² + DPH / 20 roky = 11,7Kč / m² / rok + DPH

Zahrada rodinného domu s živým plotem, zdroj studna
1 000m² = 140 000 Kč + DPH
investice do 1 m² za 140Kč / m² + DPH / 20 roky = 7Kč / m² / rok + DPH

Paradoxně, čím je zahrada větší tím je investice menší. Ptáte se jak je to možné? Protože do každé automatické závlahy je nutné vložit ovládací řídící jednotku, elektrické ventily pro sekce, čerpadlo, ostatní jsou již zanedbatelné položky a jejich množství závisí na velikosti zavlažované plochy.
Vždy je výhodnější mít vlastní zdroj studnu / vrt+nádrž.

Kontaktujte nás na tel.: 733 676 107 nebo e-mail: Zahradysafranek@post.cz a domluvte si termín schůzky.