+420 733 676 107
Menu

Planaktiv

PLANTAKTIV PRO ROSTLINY

PlantAktiv pro rostliny je podpůrný rostlinný přípravek, který aktivuje a pomáhá k množení aerobních bakterií potřebných k procesu mineralizace. To je proces rozkladu organických látek, při němž se uvolňují z organických vazeb živiny, které mohou být využity rostlinami. Mineralizací organických dusíkatých látek se většinou myslí proces amonifikace, tj. přeměna organických sloučenin na amoniak. Amoniak, uvolněný při mineralizaci, vstupuje do různých procesů v půdě, nejvíce však jako hlavní zdroj do nitrifikace. Ta je klíčovým procesem v mnoha půdách, neboť přeměňuje relativně nepohyblivou amonnou formu dusíku na dusičnanovou formu dusíku, která je pro rostliny velmi dobře přijatelná.

  • podporuje rozvoj mikroorganismů, hlavně aerobních bakterií
  • podporuje přirozené půdní procesy, hlavně mineralizace a nitrifikace
  • vede k efektivnějšímu využití dusíku a živin- zlepšuje strukturu půdy, čímž se zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu
  • napomáhá tvorbě humusu
  • rychlejší rozklad posklizňových zbytků- podporuje výrazný nárůst kořenů a kořenového vlásnění
  • zvyšuje odolnost rostlin a schopnost regenerace
  • zlepšuje kvalitativní parametry plodin
  • pomáhá k navýšení výnosu plodin o 5-15 %

PlantAktiv pro rostliny = zlepšení ekonomiky zemědělství
Přípravky BioAktiv jsou vyrobeny speciální fyzikální metodou zvanou biorezonance. Tato metoda používá různé přírodní materiály (uhličitan vápenatý, sulfát hořčíku, chlorid sodný) jako nosiče nových fyzikálních informací. Tyto nosiče jsou vpraveny do ultravysokého vibračního pole, kde syntetizátor předává speciální přirozené kyslíkové vibrace. Podle nálního využití jsou přidány další vibrace ze stopových prvků nebo dalších látek. Po několika hodinách rezonance přijme nosič tyto specifické informace a poté je může přenášet dále.

Doporučené použití
Dávkování 1 kg na hektar rozpusťte ve 200–400 l vody. PlantAktiv je vhodný pro všechny plodiny pěstované v zemědělství, jelikož působí převážně přes půdu. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat nebo nahlédnout do katalogu přípravku na ochranu rostlin.

  • PlantAktiv se používá u dvouděložných plodin od 2-3 pravých listů do dlouživého růstu. U obilovin se používá od počátku fáze odnožování do prvního kolénka.
  • Mísitelnost s herbicidy, fungicidy, insekticidy a ostatními hnojivy (nemíchat s DAM 390).