+420 733 676 107
Menu

Bioaktiv pro kompost

Bioaktiv pro kompost

Rozklad organických látek probíhá výrazně rychleji a je provázen menším nepohodlím, jakým je například zápach. Množství škodlivých plynů, jako jsou amoniak, metan a oxidu dusný, je výrazně sníženo. Konzistence zralého kompostu je vynikající a ideální pro další manipulaci. Ve velkých kompostárnách je zaznamenána zvýšená teplota v kompostu a byla prokázána větší stabilita teploty v různých místech kompostu. Tímto se dosáhne toho, že se kompost nemusí tolikrát obracet, což umožní úspory v oblasti energie, vybavení a personálu. Napomáhá k rychlejšímu uzrání kompostu.

Dávkování:
BioAktiv je určen pro větší kompostárny. Rozpusťte 3-4 kg BioAktivu v 1000 litrech čisté vody pro 100 tun vstupní hmoty do kompostu. Pak promíchejte nebo postříkejte.